Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Om børnemiljø

Børnemiljø

Børnemiljøet består af 13 klasser i 2 spor fordelt på 0.-5. klassetrin. Vi har dog fra i år 3 0. årgange.
Hver årgang har en fast gruppe lærere og pædagoger tilknyttet, som står for den daglige undervisning og pædagogiske praksis. Derudover er pædagogerne også en del af SFO.

Samarbejde i børnemiljø
I Børnemiljøet arbejder vi med afsæt i fællesskabsfølelse, nysgerrighed, et nærværende og trygt miljø, hvor der er plads til forskellighed, udfoldelse af det enkelte barn og en eksperimenterende tilgang til undervisningen. 
Omkring hver årgang er et lærer-pædagogteam, der arbejder tæt sammen om planlægning af dagligdagen og undervisningen. 

Læringsmiljø og undervisningsrammer
I Børnemiljøet er klasserne fordelt på flere steder på skolen.
0.-3. klasse har egen udgang til vores udeområder såvel som fællesarealer på gangene, hvor børnene kan lave deres opgaver i miljøer som alternativ til klasselokalet. 4.-5. årgang har klasselokaler på samme gang som 6.-7. årgang, hvor de ligeledes har mulighed for arbejde i miljøer udenfor klasselokalet.

Lokalerne har alle interaktive tavler, og vi anvender både traditionelle bogmaterialer og digitale undervisningsmidler i den daglige undervisning. Vi er en del af projektet Børnene i Robotbyen, hvorfor vi allerede fra 1. klasse vægter den digitale dannelse og udvikling højt. Derudover har vi iPad´s til de helt små elever. Fra 3.-6. klasse får eleverne en chromebook. 
Vi har også via brug af e-wall og udematerialer mulighed for at gøre brug af bevægelse i undervisningen.

 

Fagligt og socialt fokus
Vi vægter børnenes faglige udvikling højt og inddrager blandt andet forældrene i børnenes faglige udvikling, gennem brug af minuddannelse og ved inddragelse af forældrene på AULA. Vi har ligeledes fokus på elevernes sociale udvikling og arbejder med trivsel, relationer og konfliktløsning sammen med børn og forældre.

Forældrene på Rasmus Rask-Skolen er generelt en stor ressource i arbejdet med klassefællesskabet bl.a. ved at organisere forskellige arrangementer, legegrupper samt ved at være en del af skolens mange forskellige traditioner.
 

Fordybelsesdag 
Vi afholder fordybelsesdage ca. 1 gang om måneden, hvilket giver elever, lærere og pædagoger mulighed for fordybelse, bevægelse og varierede undervisningsformer samt større projekter i tidsrummet 08.00-14.00. 

Traditioner
På Rasmus Rask-Skolen er vi stolte af, at vi har mange faste traditioner, som skaber en fællesskabsfølelse på tværs af årgange og klasser.
I Børnemiljøet har vi tradition for at afholde fællesarrangementer som:  fastelavn, juleklippedag, skolernes motionsdag, idrætsdag og sæbekassevædeløbet hvor 5. årgang dyster mod 5. årgang fra Kratholmskolen og Ådalskolen.

1 gang om ugen er der morgensamling for 0.-5 årgang og 1 gang om måneden er morgensamling for hele skolen.

Torsdag i uge 6 har hele skolen skolefest. 0.-5. årgang har hver en bod i deres klasser, hvor man kan vinde legetøj, klasserne selv donerer fra deres egne værelser.