Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Værdigrundlag

3 grundlæggende værdisætninger for Rasmus Rask-Skolen.

 

1. Vi omgås hinanden på en god måde: Vi har gensidig respekt for hinanden, d.v.s. - at vi lytter til hinanden - at vi engagerer os og sørger for at inddrage hinanden - at vi tager hinanden alvorligt og respekterer hinandens forskelligheder

Vi giver plads til hinanden, d.v.s. - at vi gensidigt accepterer hinanden - at vi anerkender den enkeltes kompetencer - at vi giver plads til udfoldelse for den enkelte

Vi skaber tryghed, d.v.s. - at vi er åbne og ærlige over for hinanden - at vi viser tillid til hinanden - at vi udviser hjælpsomhed over for hinanden

2. Vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner: Vi udviser vilje til forandring, d.v.s.: - at vi prioriterer ressourcerne, så der skabes tid og rum til at afprøve nye måder at arbejde på - at vi tager medansvar for skolens udvikling - at vi giver opbakning til udviklende arbejde

Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger, d.v.s.: - at vi er åbne for nye ideer - at vi bidrager positivt med udviklingsideer - at vi skaber råderum til debat, refleksion og udveksling af erfaringer

Vi værner om skolens kulturbærende traditioner, d.v.s.. - at vi fastholder skolens faste traditioner - at vi udvikler skolens faste traditioner - at vi udvikler nye traditioner

3. Vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling: Vi skaber gode læringssituationer/miljøer, d.v.s.: - at vi tilrettelægger varieret og fleksibel undervisning/pædagogik med udgangspunkt i barnets aktuelle virkelighed - at vi fremmer mulighed for fordybelse, nysgerrighed og medbestemmelse - at vi fremmer engagement og ansvarlighed hos såvel voksne som børn

Vi skaber et godt socialt miljø, d.v.s.: - at vi fremmer fællesskabsfølelsen på skolen - at vi giver konstruktiv respons - at vi har gode fysiske rammer, som er inspirerende og trygge

Vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn, d.v.s.: - at vi skaber gode rammer for samarbejdet i indskolingen - at vi målsætter og udvikler teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse - at vi understøtter og udvikler samarbejdet mellem skolen og skolens forældrekreds.