Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Forventninger

I kan forvente af os, at:

· Vi giver jeres barn en blid overgang fra børnehave til FSFO. Barnet skal have lov til lande i skolelivets nye udfordringer og strukturer.

· Vi møder jeres barn med en anerkendende tilgang og sikrer, de føler sig hørt og set.

· Vi indgår i et positivt, imødekommende og konstruktivt samarbejde med jer forældre.

· Vi støtter jeres barn i at kunne deltage i fællesskabet, da det er en vigtig forudsætning igennem hele skolelivet, at være en del af læringsfællesskabet.

· Vi styrker deres individuelle behov og kompetencer.

· Vi arbejder ud fra fællesskabets værdier: Vente på tur, at lytte når andre taler m.m.

· Vi har tilsyn med børnene, men ikke på samme måde som i børnehaven - ”børnehavehegnet” er forsvundet. Rammerne er anderledes, og børnene vil opleve en væsentlig ændret ”frihed”, og et begyndende medansvar i forhold til fællesskabet på skolen.

 

Vores forventninger til jer forældre:

· At jeres børn møder til tiden, og at I giver besked, hvis de ikke kommer eller møder senere.

· At jeres barn er udhvilet.

· At I giver jeres barn en stor nok madpakke med, så barnet føler sig mæt og får energi til at lære nye ting og koncentrere sig i løbet af dagen. Madpakken skal deles op i 3: formiddagen, madpakken og eftermiddagsmaden. Der skal skrives tydeligt navn på det hele.

· At I dagligt holder jer opdateret på aula.

· At I bakker op og er loyale overfor de tiltag, værdier og aktiviteter, vi gennemfører med jeres børn i hverdagen. Dette er med til at forstærke barnets lyst og glæde ved at gå i FSFO samt udvikle og styrke deres kompetencer.

· At I kommer og spørger os, hvis der er noget I er i tvivl om (hellere en gang for meget end en gang for lidt).

· At I holder jeres barn hjemme, når det sygt, og at jeres barn først kommer, når det er klar til at være her.